Välkommen till SM4JDP & SM4JVE's hemsida
 
AVSTÅNDSTABELL MISSNÖJDA NÖJDA BILDER MORA BILDER FAGERSTA
STARTSIDA Spanien 2010 - 2011 Spanien 2011 - 2012 Spanien 2012 - 2013 SPANIEN 2013 - 2014 SPANIEN 2014 - 2015 SPANIEN 2015 - 2016 SPANIEN 2016 - 2017 SPANIEN 2017 - 2018 SPANIEN 2019 - 2020 SPANIEN 2020 - 2021 4-elemnts Qwadd Qwad för 2M Duplexfilter 2m QTH ORUST RRC-1258 Minirepeater QTH HUSBIL KABE Travelmaster 2M Mora - Fagersta 29 Mhz REPEATER Fuengirola Camping 2017 NY MAST 2007 HISTORIKSA BILDER SOMMAREN 2011B SOMMAREN 2012B SOMMAREN 2013B SOMMAREN 2014A SOMMAREN 2015A SOMMAREN 2016A SOMMAREN 2017 SOMMAREN 2018 SOMMAREN 2019 SOMMAREN 2020 STEP IR ANT D-STAR

2M Mora - Fagersta

 

 

 

 

Kopplingen mellan Mora och  Fagersta QRT

 

 

 

I samband med att Bror SM5HII tvingades plocka ner Fagersta repeatern på grund av osämja i Fagersta radioklubb och därmed inga inkomster till repeaterns driftkostnad. Detta har resulterat i att aktiviteterna på 2 meter i dessa trakter minskat ytterliggare.

 

Minskade aktiviteter på 2 meter och 70 cm tycks vara ett gemensamt fenomen för hela Europa.

 

 

 

 

Mora repeatern på 145,700 Mhz är tills vidare QRV.

 

Projetet Mora - Fagersta startades i December 2006 och har fungerat i sex och ett halvt år till mångas glädje och somligas förtret. 

 

 

 

  

 

 

Nu är det på G!

 

sm5hii bild 4 2011

 

 

 

 

 

SM5HII Bror hemma vid sitt QTH

 

sm5hii bild 1 2011

 

 

SM5HII vid sin repeater...

sm5hii bild 1 b 2011

 

SM5HII hemma på sitt QTH

 

sm5hii bild 2 2011

 

 

sm5hii bild 3 2011

 

 

sm5hii bild 4 2011

 

 

sm5hii bild 5 2011

 

 

sm5hii bild 6 2011

 

 

sm5hii bild 9 2011

 

 

 

 


 

 

 

 

Ny antenn till Fagersta repatern.

Denna antenn kommer att anslutas till sändaren.

 

Klicka på länken nedan för data på antennen.

 

Aerial Oy High Gain dipol AV 1912

 

 

Antenne kommer att levereras till Fagersta under Maj månad 2011.

 

 

 


 

 

 

 

skanna0001

 

 

 

 

    pdf.fil

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För kännedom

 

 

I mitten av Augusti 2010

Kopplade SM5HII samman dom två dipolantenner som är inkopplade på sändaren med en stackad 5/8 i masten...

Detta resulterade i att signalstyrkan till Mora ökade så att hopkopplingen R3 - R4 åter fungerar!

 

I och med att Fagersta repeatern nyttjar sig av en 4-stacks antenn på mottagaren räcker det som regel med endast 25 watt från Mora för att nå till Fagersta. Aktiviteten är numera inte som förr, aktiviteten på R3 - R4 har liknar numera aktiviteten som råder på dem flesta andra repeatrar nu mera. 

 


 

 

 

Lördagen den 17 Juli 2010 modifierades antennsystemet på Fagesta repeatern.

 

Man har valt att rikta huvudloben på dom nya antennerna åt annat håll än Mora.

 

Detta har resulterat i att signalerna från Fagersta inte når till Mora längre.

 

Så tills vidare är hopkopplingen avstängd på grund av att förbindelsen inte längre fungerar.

 

I nuläget finns inga uppgifter från Fagersta Radioklubb huruvida det finns något intresse för en fortsättning på experimentet som startade i December 2006. 

 


 

HISTORIK

December 2006 startade ett experiment där Mora Repeatern kopplades samman med Fagersta repeatern på frekvensen 145,675 Mhz. 

 

 

DRIFTSTÖRNINGAR

Kopplingen mellan Fagersta repeatern och Mora repeatern är avstängd sedan den 27 November 2009 på grund av att nuvarande signalnivåer mellan Mora och Fagersta är för låga vilket resulterar i att det mestadels bara brusar... 

 

Förbindelsen kommer åter i drift så snart planerade antennarbeten utförts i Fagersta.

 

 

 

 

 

Åter i drift!

Fagersta radioklubb har Lördagen den 24 April 2010 monterat upp nya antenner och koaxkablar och nu finns det återigen signal mellan Mora och Fagersta.

 

 

 

Kopplingen mellan Fagersta repeatern och Mora repeatern är avstängd sedan den 27 November 2009 på grund av att nuvarande signalnivåer mellan Mora och Fagersta är för låga vilket resulterar i att det mestadels bara brusar... 

 

Förbindelsen kommer åter i drift så snart planerade antennarbeten utförts i Fagersta.

 

 

 

SM4JDP/R

Är identiteten på en repeater som nyttjar frekvensen 145.700 Mhz för sändning och 145.100 för mottagning.

 

DATA

 

Antenn...............................  En dipol, Aerial Oy.

Antenns höjd över havet.......  ca 570 meter.

Transiver............................  Ericsson F804

Kaviteter............................  3 st för RX och 3 st för TX

Sändar effekt efter filtren...... 18 watt.

Start av repeatern sker med... 1750 Hz eller 118,8 Hz CTCSS. 

Identifiering......................... SM4JDP/R med CW

 

 

 

Repeatern har varit i drift sedan December månad 2005.

Den är placerad cirka 2 mil väster om Mora.

 

 

 

 

100_0744

100_0745

 

 

 

 

 

Koppling mot Fagersta repeater.....

Sedan December 2006 pågår ett experiment

där denna repeater komunicerar med Fagersta repeatern på frekvensen 145,675 Mhz. Vilket betyder att denna repeater och Fagersta repatern ligger parallela, allt som sker på Fagersta återutsänds på denna repeater och tvärt om.

 

Detta experimet tillkom på grund av att aktiviteten på 2 meters bandet i trakterna kring Mora är låg.

 

 

 

 

Antenn mot Fagersta:

 

4 stycken stackade 9 elementare matad med 1/2 tum koax, ger cirka 16 dBd.

Antenn mot R4 i Mora....

1 st enkel dipol.

 

Antenn för att få en två-vägs kommunikation mellan

Fagersta och Mora.

Avstånd fågelvägen = 13,2 mil fågelvägen.

100_0097

 

 

Radiostationer och slutsteg som sköter kommunikationen

mellan Mora och Fagersta.

100_0092

 

 

Sedan går det åt en och annan koaxkabel.

 

100_0094