Välkommen till SM4JDP & SM4JVE's hemsida
 
AVSTÅNDSTABELL MISSNÖJDA NÖJDA BILDER MORA BILDER FAGERSTA
STARTSIDA SPANIEN 2010 - 2011 SPANIEN 2011 - 2012 Spanien 2012 - 2013 SPANIEN 2013 - 2014 SPANIEN 2014 - 2015 SPANIEN 2015 -2016 SPANIEN 2016 - 2017 SPANIEN 2017 - 2018 Sverige 2019 - 2020 Sverige 2021 - 2022 4-elemnts Qwad Qwad för 2M Duplexfilter 2m RRC-1258 Minirepeater QTH HUSBIL Bilder Radioamatörer KABE Travelmaster 2M Mora - Fagersta 29 Mhz REPEATER HISTORISKA BILDER1   X Ny mast STEPP IR ANTENN SOMMAR 2011 -2012 SOMMAr 2013 - 2014 SOMMAR 2015 - 2016 xxxxx xxx MAT FUENGIROLA D-STAR REPEATER2

2M Mora - Fagersta

 

 

 

 

Kopplingen mellan Mora och  Fagersta QRT

 

 

 

I samband med att Bror SM5HII tvingades plocka ner Fagersta repeatern på grund av osämja i Fagersta radioklubb och därmed inga inkomster till repeaterns driftkostnad. Detta har resulterat i att aktiviteterna på 2 meter i dessa trakter minskat ytterliggare.

 

Minskade aktiviteter på 2 meter och 70 cm tycks vara ett gemensamt fenomen för hela Europa.

 

 

 

 

Mora repeatern på 145,700 Mhz är tills vidare QRV.

 

Projetet Mora - Fagersta startades i December 2006 och har fungerat i sex och ett halvt år till mångas glädje och somligas förtret. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM5HII Bror hemma vid sitt QTH

 

 

 

 

SM4JDP/R

Är identiteten på en repeater som nyttjar frekvensen 145.700 Mhz för sändning och 145.100 för mottagning.

 

DATA

 

Antenn...............................  En dipol, Aerial Oy.

Antenns höjd över havet.......  ca 570 meter.

Transiver............................  Ericsson F804

Kaviteter............................  3 st för RX och 3 st för TX

Sändar effekt efter filtren...... 18 watt.

Start av repeatern sker med... 1750 Hz eller 118,8 Hz CTCSS. 

Identifiering......................... SM4JDP/R med CW

 

 

 

Repeatern har varit i drift sedan December månad 2005.

Den är placerad cirka 2 mil väster om Mora.

 

 

 

 

100_0744

100_0745